< All Topics

Towards a more neurodiverse city: Starting points for a more equal and neurodisabled city planning [Kohti neuromoninaisempaa kaupunkia: lähtökohtia yhdenvertaisemmalle ja neuroesteettömälle kaupunkisuunnittelulle]

View/Download this document